קו השגחה פרטית
6176* / 02-30-11-300

עברית • אידיש • אנגלית

Group 298 (1)

מכל מקום בעולם

קו טלפון לדברי התעוררות וחיזוק וסיפורי השגחה

מופלאים המתרחשים בימינו.

חייג מכל מקום בעולם:

מארץ ישראל 02-30-11-300,
מארה"ב 151-86-130-140,
מאנגליה 0-330-3900-489,
מבלגיה 0-380-844-28,
מארגנטינה 398-840-31,
מדרום אפריקה 8755-18-521,
מאוקראינה 380-947-100-633

Group 299

תפריט ל6176*

קו התוכן בעברית

קו התוכן באידיש ואנגלית

עלון השגחה פרטית

מגזין השגחה פרטית לכל המשפחה

שותפות בזיכוי הרבים העולמי

רכישת ספרי שער הביטחון (כמויות בלבד)

הקמת שיעור אמונה באזורכם

פרטי יצירת קשר

תפריט לקו התוכן:

תפריט שלוחות בקו

יש לכם סיפור שאתם רוצים להתראיין ולזכות את הרבים?
השאירו הודעה בשלוחה 3 > 4
לאחר בחירת השפה

שאלה פרטית ←
מסירת שאלות ותשובות:
בקו השגחה פרטית 02-30-11-300 שלוחה 3 > 5
[לאחר בחירת השפה]
זמן ההקלטה מוגבל ל-3 דקות

באמונה וביטחון. כל בוקר, בשלוחה 2 > 0
לאחר בחירת השפה –
בטחון היומי בחמש דקות

הארה פרטית:
שיעורי הרה"צ ר' יהודה מנדל שליט"א
נמסרים מידי שבוע בעברית, אידיש ואנגלית
בשלוחה 2 > 2
[לאחר בחירת השפה]

1 – השלוחה המרכזית –
כל הסיפורים החיזוקים והשירים בכל שעה עגולה

2 – שיעורים וחיזוקים

3 – הקלטת ושמיעת הסיפורים

4 – אוצר שיעורי וסיפורי ר’ דוד קלצקין

5 – מועדי השנה, כינוסים ושלוחות

6 – שותפות קודש בזיכוי הרבים העולמי

7 – ניגוני אמונה וביטחון

8 – חזרה למקום האחרון בו האזנתם

9 – תודות ותגובות, הרשמה/הסרה ועוד’

אפשרויות הקשה בעת ההאזנה

מקשים 1 - 3

דילוג 3 שניות קדימה ואחורה

מקשים 4 - 6

דילוג 5 דקות קדימה ואחורה

מקשים 7 - 9

הגברת והאטת מהירות השמעה

מקשים 2 - 8

דילוג בין קובץ לקובץ

מקש 5 עצירה

עצירה

#

חזרה לתפריט הקודם

*

שמיעת הוראות