Group 220

היה שותף

היה שותף בזיכוי הרבים העולמי

קח גם אתה שותפות קבע בהפצת האמונה בעולם
ותזכה להבטחת הזוהר למזכי הרבים: "בנים ובני בנים יראים ושלמים"

*
תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי. אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי
האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה ונוחה

לתרומה ע"י נציג התקשרו למוקד התרומות בטלפון:
6176* (שלוחה 4) / 972-2631-3742+

אפשרויות תרומה נוספות

לעמותה אישור מס הכנסה לענין תרומות
לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

העברה
בנק לאומי (10), סניף 902
חשבון 57390056, ע”ש ‘למען חיינו’

משלוח בדואר
לת.ד. 5475 – ירושלים
מיקוד 9105302

בעמדות נדרים פלוס
על שם
'השגחה פרטית'